Funkcjonowanie szkół i placówek w strefie żółtej i czerwonej – nowe regulacje prawne 19.10.2020 r.

Szanowni Państwo, 

Wójtowie, Burmistrzowie,

Prezydenci Miast,

Starostowie Powiatów,

Marszałkowie Województw,

w całym kraju zostają wprowadzone nowe narzędzia do walki z koronawirusem. Zmiany te dotyczą m.in. funkcjonowania szkół i placówek znajdujących się w strefach żółtej i czerwonej. Zaczną one obowiązywać od poniedziałku, 19 października br. 

W strefach żółtych w szkołach ponadpodstawowych będzie obowiązywało nauczanie hybrydowe. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się w strefach czerwonych uczniowie będą uczyli się w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Bez zmian pozostaje organizacja nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych. 

Ograniczenia te nie dotyczą szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Szkoły ponadpodstawowe specjalne nadal będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie. Nowe rozporządzenia dołączam do wiadomości. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.

Z poważaniem 

Dariusz Piontkowski 

Minister Edukacji Narodowej 


Załączniki:

  1. Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – komunikat MEN
  2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe (15.10.2020)
Skip to content