Dzierżawy nier. dz. 549, 550, 551, 943/3, 1125, 1128

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr 261 /2010 dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

działka nr 549

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,32 q

pszenicy

działka nr 550

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,32 q

pszenicy

działka nr 551

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,33 q

pszenicy

działka nr 943/3

1,16 ha

R II 0,32 ha

R IIIb 0,38 ha

R IVa 0,21 ha

R V 0,25 ha

użytkowanie rolnicze

2,57 q

pszenicy

działka nr 1125

1,44 ha

R II 0,24 ha

R IIIa 0,66 ha

R IIIb 0,32 ha

R IVa 0,15 ha

R V 0,07 ha

użytkowanie rolnicze

3,78 q

pszenicy

działka nr 1128

2,67 ha

R IVa 0,17 ha

R V 2,50 ha

Użytkowania

rolnicze

1,61 q

pszenicy

 

 

Skip to content