Dzierżawa Udrycze-Koniec dz. 543, Wierzba dz. 309

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  151 /2013  z dnia 6 luty 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina:
Stary Zamość
Obręb :
Udrycze Koniec

działka nr 543

0,20 ha

ŁIII 0,20 ha

użytkowanie rolnicze

0,38 q
pszenicy rocznie

2

Gmina:
Stary Zamość
Obręb :
Wierzba

0,60 ha z działki nr 309

0,91 ha

 

RIIIa 0,10ha,
RIIIb 0,09 ha,
RIVa 0,41 ha

użytkowanie rolnicze

1,36 q
pszenicy rocznie

1,10 ha z działki nr 719

1,50 ha

RIIIa 0,09 ha,
RIIIb 0,32 ha,
RIVa 0,69 ha

użytkowanie rolnicze

2,47 q
pszenicy rocznie

Skip to content