Dzierżawa – obręb: Udrycze-Wola, Udrycze-Koniec, Stary Zamość

Załącznik 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr 2 /11 z dnia 15  kwietnia  2011 r. w sprawie ogłoszenia   wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

 

1

 

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze-Wola

działka nr 200/1

 

0,30 ha

R II 0,08 ha

R IIIa 0,07 ha

R IVb 0,15 ha

użytkowanie rolnicze

0,68 q

pszenicy

 

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze-Koniec

działka nr 620/1

 

0,05 ha

 

Ł II 0,05 ha

 

użytkowanie rolnicze

0,14 q

pszenicy

działka nr 620/2

0,08 ha

Ł II 0,08 ha

użytkowanie rolnicze

0,22 q

pszenicy

działka nr  621/1

0,06 ha

Ł II 0,06 ha

 

użytkowanie rolnicze

0,16 q

pszenicy

 

działka nr  621/2

0,07 ha

Ł II 0,07 ha

 

użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy

 

działka nr  622/1

0,06 ha

Ł II 0,06 ha

 

użytkowanie rolnicze

0,16 q

pszenicy

 

działka nr  622/2

0,07 ha

Ł II 0,07 ha

 

użytkowanie rolnicze

0,19 q

pszenicy

 

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

część działki nr 235/14

0,55 ha

użytki zielone klasa bonit. IV

użytkowanie rolnicze

0,61 q

pszenicy

 

 

 

 

Skip to content