Dzierżawa i wynajm nieruchomości z dn. 08.10.2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 252/2014 z dnia 8 października 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Budynek administracyjno –magazynowy usytuowany na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba

 

 

Budynek               dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 377,81 m²   oraz przyległy grunt o powierzchni 150m²        

Działalność gospodarcza

1,35zł brutto za 1m2 powierzchni użytkowej budynku

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Pawilon handlowy usytuowany na działce 102/2 w obrębie Wierzba

 

Budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 50 m2 położony na działce nr 102/2 o pow. 0,08 ha

Działalność gospodarcza

10,00 zł brutto za 1m2 powierzchni użytkowej budynku

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 252/2014 z dnia 8 października 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej                             do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

0, 50 ha użytków zielonych z działki nr 233/1 o pow. 0,96ha

 

 Ł II 0,50 ha

użytkowanie rolnicze

 1,35 q. p. rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

0,18 ha gruntów ornych  z działki nr 235/14  o pow. 13,21ha

 

R II   – 0,09 ha

 R IIIa – 0,09 ha

użytkowanie rolnicze

 0,56 q. p. rocznie

 

 

 

Skip to content