Dzierżawa działek nr. 794, 312/1 i 312/2 obręb: Majdan Sitaniecki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  111 /2012  z dnia  1 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Majdan Sitaniecki

działka nr 794

1,43 ha

R IIIb 1,09ha, RIVa 0,28ha
Ps IV0,06 ha

użytkowanie rolnicze

3,27 q
pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Majdan Sitaniecki

1,67 ha z działek nr 312/1 i 312/2

1,67 ha

RIIIb 0,47ha, RIVa1,20 ha

użytkowanie rolnicze

3,65 q
pszenicy rocznie

Skip to content