Dzierżawa dz. Stary Zamość 1299, Wierzba 309, 824/1, 824/2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  89 /2012  z dnia  19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Udrycze Koniec

0,61 ha z działki nr 1299

1,03 ha

ŁIV 0,61ha

użytkowanie rolnicze

0,67 q
pszenicy rocznie

2

Gmina : Stary Zamość
Obręb : Wierzba

0,62 ha z działki nr  309

0,91 ha

R IIIa  0,10 ha
R IIIa 0,09 ha
R IVa  0,43 ha

użytkowanie rolnicze

1,40 q
pszenicy rocznie

działka nr 824/1

0,30 ha

R IIIb 0,24 ha
R IVa 0,06 ha

użytkowanie rolnicze

0,70 q
pszenicy rocznie

działka nr 824/2

0,13 ha

R IIIb 0,03 ha
B/R IIIb 0,10 ha

użytkowanie rolnicze

0,31 q
pszenicy rocznie

Skip to content