Dzierżawa dz. nr 235/14 Stary Zamość – przetarg dnia 9.03.2012r
Stary Zamość , 25.01.2012


WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ


działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnej, stanowiącej  własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość rolna podana w wykazie wywieszonym w dniu 20 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwie
położona  w miejscowości Stary Zamość o powierzchni 1,04 ha z działki oznaczonej nr 235/14

Wywoławcza wysokość czynszu 2,94 q pszenicy rocznie.

Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9.03.2012 r. o godzinie 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 5.03.2012 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :
nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica .
Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
–    żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
–    uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński
Skip to content