Dzierżawa dz. 1299 Udrycze-Koniec i dz. 309 Wierzba

Stary Zamość, 16.05.2012  

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych, stanowiących  własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem  przetargu są nieruchomości  rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 19 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwie

położone  w miejscowościach:

Udrycze-Koniec – powierzchnia  0,61 ha z działki nr 1299 – wywoławcza wysokość czynszu 0,67 q pszenicy rocznie
Wierzba – powierzchnię 0,62 ha z działki nr 309 – wywoławcza wysokość czynszu 1,40 q pszenicy rocznie
działkę nr 824/1 o pow. 0,30 ha – wywoławcza wysokość czynszu 0,70 q pszenicy rocznie
działkę nr  824/2 o pow. 0,13 ha – wywoławcza wysokość czynszu 0,31 q pszenicy rocznie.

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 29.06. 2012 r. o godzinie 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 5.03.2012 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:
nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
– żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
– uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 14
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Skip to content