Dzień ziemi

2019 05 13 dzien ziemi 5948 | GALERIA | Jak co roku w ramach obchodów Dnia Ziemi, Szkoła Podstawowa w Wierzbie i Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu wspólnie zorganizowali działania z tym związane.
W 13 maja 2019 roku odbyło się spotkanie z panią Małgorzatą Grabek pracownikiem Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Zamiejscowy w Zamościu. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klas od IV do VIII. Tematem przedstawionej  prezentacji była „Ochrona gatunków roślin i zwierząt w Parkach Krajobrazowych Zamojszczyzny” Na terenie województwa lubelskiego znajduje się 17 takich parków. Odział zamiejscowy w Zamościu zajmuje się 4 parkami na zamojszczyżnie.
Tego dnia zostały także wręczone nagrody w konkursie zorganizowanym przez GOK na eko-zabawkę. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na ilość produkowanych śmieci, oraz potrzebę ich segregacji i przetwarzania, propagowanie zachowań odpowiedzialnych związanych z ekologią i segregacją śmieci, oraz wykorzystanie kreatywności do przekazywania idei ponownego wykorzystania śmieci.
Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria- dzieci do klas trzecich. II kategoria wiekowa to klasy IV- VIII. Ogółem na konkurs wpłynęło 24 prace.
Komisja konkursowa przyznała w pierwszej kategorii wiekowej:
I miejsce zdobyła  praca zbiorowa, którą wykonały : Maja Węgorowska, Julia Bielesz i Amelia Goch, oraz praca Phillipa Sahajko
II miejsce przyznano Julii Rogoża, III miejsce otrzymały dzieci z oddziału przedszkolnego „Krasnale i Sowy”. Komisja przyznała także wyróżnienia dla: Natalii Blonka, Kacpra Kiszczaka, Michała Dragana i Krzysztofa Rogoży.
W drugiej kategorii wiekowej komisja I miejsce przyznała Weronice Derkacz
II miejsca otrzymali: Kornelia Szymala i Daria Dragan. III miejsce zajęły: Julia Węgorowska i Maja Nogas. Wyróżnienie przyznano Igorowi Tywoniukowi.
Laureaci i wyróżnieni otrzymali od organizatora pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Prace pokonkursowe można obejrzeć na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content