Dzień Strażaka

| Galeria | Uroczyste obchody św. Floriana patrona strażaków odbyły się 3 maja 2024 roku w Wisłowcu. Rozpoczęły się one od przemarszu pododdziałów i złożeniu meldunku Prezesowi Zarządu Gminnego OSP RP druhowi Wacławowi Mrozowi przez Komendanta Gminnego druha Stanisława Dusznika. Następnie głos zabrał sekretarz Urzędu Gminy Stary Zamość Janusz Czarny, który oprócz życzeń dla strażaków powiedział między innymi „Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce należą do najstarszych, a zarazem do najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa organizacji. Będąc często jedyną organizacją społeczną w danej miejscowości, straże pożarne odgrywały rolę czynnika inspirującego i organizującego środowiska w zakresie działalności politycznej, społecznej, kulturalno-oświatowej  a nierzadko także gospodarczej”.

Przypomniał również o przypadającej w tym dniu 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja, a także o tym że  ten dzień jest świętem NMP Królowej Polski.

Życzenia druhom strażakom złożył obecny na uroczystości Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu  młodszy brygadier Przemysław Ilczuk.

Następnie Mszę Świętą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił ks. dziekan Mirosław Sawka, proboszcz parafii w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content