Dzień Ziemi 22.04.2016

dzien ziemi 22 04 2016 4834
| GALERIA | Jak co roku tak i w tym 22 kwietnia 2016 roku w Starym Zamościu obchodzony był Dzień Ziemi, którego organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu i Szkoła Podstawowa w Wierzbie.

W ramach tych obchodów GOK ogłosił konkurs plastyczny na „Wiatrak-przestrzenny wykonany z materiałów recyklingowych” Wpłynęło na niego 10 prac zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Komisja oceniała prace pod względem zgodności z założeniami konkursu i przyznała I miejsce pracy wykonanej przez dzieci uczęszczające na zajęcia w GOK.

22 kwietnia obchody Dnia Ziemi rozpoczęły się od prezentacji dla dzieci z klas IV, V i VI pt. „Stan środowiska i sposoby jego poprawy”, którą przedstawiła Małgorzata Grabek- pracownik Zarządu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu.

Pani Małgorzata przybliżyła zagrożenia jakie powoduje człowiek swoją działalnością, ale także mówiła o różnych formach ochrony przyrody takich jak np. tworzenie parków krajobrazowych, objęcie ochroną różnych gatunków roślin i zwierząt, sadzenie drzew, czy tez budowę budek lęgowych . W akcji tej bierze udział młodzież z gimnazjum w Starym Zamościu. W prezentacji była także mowa o odnawialnych źródłach energii takich jak: promieniowanie słoneczne, woda, wiatr i źródła geotermalne.

Wiedza zdobyta w prezentacji przydatna była podczas wieloetapowego quizu, w którym w pierwszym etapie udział wzięli wszyscy obecni na sali uczniowie, ok. 200 osób. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 30 osób, z pośród których do finału przeszła połowa z nich. Trzy najlepsze osoby zostały nagrodzone.

Wszystkie klasy, które brały udział w obchodach Dnia Ziemi otrzymały ufundowane przez organizatorów i Wójta Gminy sadzonki i kwiaty doniczkowe jako symbol tego dnia.

Wręczył je Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Obchody zakończyły się przedstawieniem pt. Baśniowy ambaras” w wykonaniu uczniów klasy IV a.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content