Dzień seniora 5.10.2013

mini dzien seniora 2013-10-05 1908

| GALERIA |

W sobotę 5 października 2013 roku obchodzili swoje doroczne święto seniorzy z  gminy Stary Zamość. Uroczystość odbyła się w sali Urzędu Gminy Mszą Świętą w intencji Seniorów, odprawionej przez ks. Piotra Skórę i ks. kanonika Aleksandra Siwka.
Wszystkich przybyłych na spotkanie powitała Przewodnicząca Klubu Seniora w Starym Zamościu Pani Maria Kiszka, która pokrótce przedstawiła działalność Klubu w 2013 roku.
Najbardziej aktywnym Członkom Klubu zostały uroczyście wręczone podziękowania.
Nie  zabrakło także życzeń od zaproszonych gości. Takie gorące życzenia złożył obecny na spotkaniu Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.
Tegoroczne obchody Dnia Seniora połączone były z promocją właśnie wydanej Antologii poezji gminy Stary Zamość „Tam śpiewać i płakać do woli”
Jest to już trzecia publikacja po śpiewniku „Ocalić od zapomnienia” i zbiorku „Przyśpiewki Zamojszczyzny” wydana w ramach projektów realizowanych przez Klub Seniora w Starym Zamościu. Antologia została sfinansowana w ramach projektu ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W zbiorku liczącym ok. 200 stron znalazły się wiersze piętnastu autorów zamieszkujących lub pochodzących z gminy Stary Zamość, zarówno żyjących, jak i tych którzy odeszli: Bronisławy Budzyńskiej (Udrycze), Czesława Chlebowskiego (Stary Zamość), Barbary Kołodziejczuk (Chomęciska Duże), Feliksy Kopiel (Stary Zamość), Zofii Kuna (Wierzba), Teresy Malucha (Wierzba), Adama Malugi i Jana Malugi (Chomęciska Duże), Jana Franciszka Mazurka (Chomęciska Małe), Longiny Mazurek, Bronisławy Skowron, Emilii Sokół i Stanisławy Jadwigi Stępniak (Udrycze), Bronisławy Ziemińskiej (Wisłowiec) i Wiesławy Złotnik (Krasne).
Wiersze w tej publikacji ułożone są chronologicznie według daty urodzin autora.
Najstarsze pokolenie to roczniki 1905-1928. Tematem ich wierszy są doświadczenia lat wojny i okupacji, a więc wysiedlenia, pacyfikacje, obozy koncentracyjne, wywóz na roboty przymusowe i działania partyzanckie. Ale opisują także w swoich utworach: przywiązanie do ziemi rodzinnej starozamojskiej i zachwycają się otaczającą przyrodą.
Następni autorzy pochodzą z roczników 1935-1947, z kolei ich wiersze były układane na  potrzeby uroczystości, czy to z okazji świąt kościelnych, uroczystości lokalnych czy rodzinnych.
Jak pisze we wstępie do publikacji określając ową  twórczość Bogusław Dopart „To twórczość bezpośrednio wyrastająca z bolesnych wspomnień, z radości i smutków mijających dni. To poezja silnie związana z naturą, z jej konkretną obecnością, z rytmem życia wyznaczanym przez pory roku i kalendarz rolniczy”
Podczas uroczystości wybrane wiersze recytowała obecna na spotkaniu  młodzież z Gimnazjum w Starym Zamościu.
Jak zapowiedziała pani Maria Kiszka nie jest to ostania publikacji, w planie jest już wydanie poszerzonego o utwory dla dzieci śpiewnika „Ocalić od zapomnienia” i  folderu potraw regionalnych.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content