Dzień Pracownika Socjalnego 2016

mini dzien pracownika socjalnego 2016 11 21 9125 | ZDJĘCIE | Jak podaje definicja pracownik socjalny „Jest to osoba, której podstawowym zadaniem jest działalność na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, zdrowotnej, zawodowej lub mieszkaniowej”

I to właśnie Ośrodki Pomocy Społecznej są instytucjami do których zwracają się osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, czy to o wsparcie finansowe, czy też wsparcie psychologiczne. Także GOPS w Starym Zamościu prowadzi różne formy pomocy, czy to w formie zasiłków pieniężnych, usług, pomocy rzeczowej i poradnictwa specjalistycznego. W naszej gminie ok. 10% społeczeństwa jest objęta którąś z tych form pomocy.

Sama praca pracownika socjalnego jest trudna, wiążąca się z dużym obciążeniem psychicznym, a także nierzadko z zagrożeniem fizycznym.

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 listopada jest świętem wszystkich służb społecznych i obchodzony jest od 1996 roku. Jest on formą wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka, oraz zwróceniem uwagi na rolę oraz znaczenie społeczne wykonywanego zawodu.

Podczas tegorocznych obchodów tego dnia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył 41 osobom odznaczenia państwowe w tym pięciorogu Krzyże Zasługi. Za aktywność i szczególne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej 38 osób zostało wyróżnionych dyplomem uznania wojewody lubelskiego w kategorii indywidualnej.

Wśród odznaczonych pracowników socjalnych znalazły się także pracownice z naszej gminy.

Anna Barbara Molas otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Joanna Duda i Barbara Szałacha- Brązowe Krzyże Zasługi, a Ewa Luchowska- Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Pracownikom GOPS Stary Zamość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego życzenia i podziękowania złożyli: Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Przewodniczący Rady Wiesław Biały.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content