Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN

Wójt Gminy Stary Zamość

ogłasza

 drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9-21.41S. nr. rej. LZA K808, rok produkcji 2000, przebieg 419 853 km.

Cena wywoławcza wynosi 20 000,00 zł brutto. 

Przetarg odbędzie się dnia 26.09.2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacać najpóźniej w dniu przetargu na konto Urzędu Gminy Stary Zamość: Nr 18 9610 0002 0020 0420 2012 0014 BS Izbica.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia mienia ruchomego. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.  Zastrzega się unieważnienie przetargu z ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Ze stanem technicznym autobusu oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 84 616 42 31.

Skip to content