Dożynki parafialne w Udryczach 2020

2020 09 06 dozynki udrycze 9879 | GALERIA | W niedzielę 6 września 2020 roku w kościele parafialnym w Udryczach została odprawiona Msza Święta dziękczynna za tegoroczne zbiory. Odprawił ją proboszcz parafii ks. Jerzy Pytlik. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od wniesienia chleba i wieńca dożynkowego do kościoła. Dary te na ręce ks. Jerzego złożyli mieszkańcy Udrycze Wola. Ich składaniu towarzyszyła krótka część artystyczno- obrzędowa w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Udryczanki i młodzieży.

Boże Ojcze, dziś do Ciebie

Przychodzimy w tej potrzebie,

Pobłogosław nasze plony,

Nasze domy i zagony.

   O Najświętsza Matko Droga,

   Proś za nami w niebie Boga

   Proś i czuwaj wciąż za nami

   Ze świętymi aniołami

Boże w Trójcy nie pojęty,

Ojcze, Synu ,Duchu Święty

Tobie chwałę oddajemy

I za plony dziękujemy

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content