Dożynki poiatowe w Krasnobrodzie 28.08.2011
mini_doz_pow_2011_9318

| GALERIA |

Przynosimy do Boga te bochny chleba i pięknie wykonane wieńce aby Mu podziękować. Samych siebie przynosimy tak mówił do zebranych w niedziele 28 sierpnia 2011 roku na stadionie w Krasnobrodzie na Dożynkach Powiatowych ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk.

W dalszej części głoszonej homilii ks. Derdziuk powiedział „Dobra nowina jest związana z trudem. Poprzez pracę stajemy się w pełni ludźmi” .

Także delegacja z wieńcami z naszej gminy na czele z Wójtem Gminy Waldemarem Raczyńskim wzięła udział w powiatowym święcie plonów. Przyniesione wieńce wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wieńce przyniosły delegacje: zespoły śpiewacze „Kraśnianki” i „Udryczanki”, Klub Seniora i  sołectwo Kolonii Wisłowiec.

Z pośród ponad 60 przyniesionych wieńców III miejsce w kategorii wieniec tradycyjny zajęła kompozycja z sołectwa Kolonii Wisłowiec.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content