Dożynki gminno-parafialne w Starym Zamościu 2011
dozynki_2011_8925

| GALERIA |

Przy pięknej i słonecznej pogodzie  w przeciwieństwie do czasu żniw, kiedy to zbiory zbóż przerywane były opadami deszczu w niedzielę 21 sierpnia na stadionie w Starym Zamościu  odbyły się dożynki gminno-parafialne. Jak co roku był to dzień dziękczynienia za zebrane plony. Był to czas królowania wieńców, ludowych strojów i pieśni dożynkowych.

Tradycyjnie rozpoczęło się od korowodu dożynkowego i złożenia darów w postaci chleba i wieńców na ręce gospodarzy Wójta Gminy Waldemara Raczyńskiego i Proboszcza Parafii Błażeja Górskiego.

Delegacje z poszczególnych miejscowości: sołectwo Chomęciska Małe, zespoły śpiewacze „Kraśnianki” i „Udryczanki”, sołectwo Udrycze Koniec, Klub Seniora, sołectwo Kolonia Wisłowiec, KGW Wierzba, KGW Stary Zamość, sołectwo Majdan Sitaniecki i KGW Tarzymiechy poprowadzili starostowie dożynek pani Urszula Bęcal z Chomęcisk Małych i Pan Jan Ignaciuk ze Starego Zamościa.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podziękował rolnikom  za „wspaniały dar waszych rąk, za owoce Waszej pracy- jakże  ciężkiej i mozolnej składam Wam słowa najwyższego uznania”. Wyrazy szacunku i uznania złożyli także zaproszeni goście:   Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak,  Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego- Eugeniusz Polakowski i  Członek Zarządu Powiatu Zamojskiego- Krzysztof Rusztyn.

Proboszcz Błażej Górski w podziękowaniu za tegoroczne plony odprawił Mszę Świętą. W wygłoszonej homilii nawiązał do  słów Jezusa „Ty jest Piotr, opoka na której zbuduję swój Kościół”. Dając do zrozumienia, że my wierzący jesteśmy i powinniśmy być częścią tego Kościoła i nie można tego rozdzielać. Z przynależności do tego Kościoła powinniśmy być dumni, bo „na Tobie i mnie, na takiej słabiźnie Jezus zbudował swój Kościół”.

Po Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni zostali poczęstowani chlebem i został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wieniec. I miejsce zajął wieniec  z Kolonii Wisłowiec, II miejsce z Chomęcisk Małych, III miejsce z Majdanu Sitanieckiego. Komisja konkursowa przyznała także dwa wyróżnienia: dla wieńców z sołectwa Udrycze Koniec i KGW Stary Zamość. Wszystkie delegacje z wieńcami od Wójta Gminy  otrzymały dyplomy i nagrody.

W części artystycznej zespoły śpiewacze „Kraśnianki” i „Udryczanki” oraz chór „Canto” zaprezentowały tradycyjne pieśni dożynkowe. Główną atrakcją popołudnia był występ grupy artystycznej z muzyką biesiadną  z różnych zakątków świata. Dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy .

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content