Dotacja na Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 r.

wfos azbest

Gmina Stary Zamość informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 201/2017/D/OZ zawartej w dniu 31.05.2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu,transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”

www.wfos.lublin.pl

Skip to content