Dotacja na Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015

wfos_azbest

Gmina Stary Zamość informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 219/2015/D/OZ zawartej w dniu 03.06.2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu,transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami inne niż komunalne. Część III – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

www.wfos.lublin.pl

Skip to content