Doroczne spotkanie Członków ŚZŻ AK 22.01.2013

mini_oplatek_ak_22-01-2013_9000

| GALERIA |

22 stycznia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze połączone z uroczystością opłatkową Członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  Koło Rejonowe w Starym Zamościu.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP i jednocześnie Prezes Zarządu Okręgu  Sławomir Zawiślak, Vice-Prezesi: Tadeusz Kopeć i Michał Kręglicki, oraz członek nadzwyczajny Okręgu Ryszard Jabłoński.
Zebranie otworzył i wszystkich powitał gospodarz Gminy Wójt Waldemar Raczyński.
Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej przedstawili Vice Prezes Kazimierz Niedziela i Członek Komisji Rewizyjnej Jadwiga Ostapińska.
W swoim wystąpieniu Prezes Okręgu Sławomir Zawiślak pochwalił i podziękował za aktywną pracę członków Koła Gminnego w Starym Zamościu, które liczy 8 członków zwyczajnych, 24 członków nadzwyczajnych i 6 członków podopiecznych.
Powiedział także między innymi o tym czym zajmuje się Związek tj. organizuje tradycyjne uroczystości patriotyczne, inscenizacje historyczne, konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży, realizuje także filmy o bohaterach, tych często zapomnianych. Kończąc swoje wystąpienie powiedział „Nasza praca musi przynosić pozytywne efekty, musimy prawdę historyczną przekazywać młodemu pokoleniu”
Część oficjalną zakończyło wręczenie legitymacji Członka Nadzwyczajnego Światowego Związku Żołnierzy AK ośmiu nowym osobom. Byli To: Waldemar Raczyński, Bronisław Maluga, Stanisław Schab, Marcin Schab, Kazimierz Pieczykolan, Bogusław Sokół, Eugeniusz Turek i Kazimierz Hojda.
W części  opłatkowej modlitwę poprowadził uczestniczący w spotkaniu proboszcz parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka, który życzył  wszystkim „Mocy i siły w zdrowiu i miłości Boga i Ojczyzny”.
Życzenia i podziękowania za pracę na rzecz tutejszego środowiska złożył także Wójt Gminy Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content