Doroczne spotkanie AK
mini_oplatek_ak_0022

gleria

27 stycznia 2010 roku w Sali GOK Stary Zamość odbyło się doroczne spotkanie sprawozdawcze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Rejonowego w Starym Zamościu. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Prezes Okręgu ŚZŻAK w Zamościu Sławomir Zawiślak, Wiceprezes Andrzej Jaroszyński, kapt. Michał Kręglicki, kapt. Tadeusz Kopeć oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.
Koło Rejonowe w Starym Zamościu liczy 17 członków zwyczajnych, 6 członków podopiecznych, 9 członków nadzwyczajnych i 6 członków współpracujących. Prezesem Koła jest Pan Władysław Mazurek. W 2009 roku odeszli na wieczną wartę: Michalak Czesław, Dusznik Eugeniusz i Denis Tomasz. Po zebraniu sprawozdawczym odbyło się spotkanie opłatkowe.

Fot. i oprac. E.Czarny

Skip to content