Dokumentacja Projektowa w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne”

Dokumentacja Projektowa w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne”:

pismo przewodnie (PDF),

plany orientacyjne i plany sytuacyjne z przebiegiem drogi ekspresowej S17 odcinek 3 (zip),

plany orientacyjne i plany sytuacyjne z przebiegiem drogi ekspresowej S17 odcinek 4 (zip),

ulotka informacyjna (PDF),

formularz zgłaszania uwag i wniosków (PDF).

Wypełnione wnioski dotyczące uwag, propozycji, spostrzeżeń i opinii w sprawie przedstawionych rozwiązań projektowych należy wysyłać do dnia 30.11.2020 r., na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

 

Wizualizacje w formie filmu: odcinek 3 (wmv) oraz odcinek 4 (wmv)

Skip to content