„Dobry Start” dla ucznia

dobry start 300 dla ucznia „Dobry Start” dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż będzie realizował rządowy program ,, Dobry Start (300+).

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZENIA?

Świadczenie ,,Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia.

Wypłata świadczenia ,,Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek.

Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE „DOBRY START”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Przez internet – od 1 lipca do 30 listopada

Od 1 lipca 2018r. Będzie można złożyć wnioski elektroniczne za pośrednictwem:

          Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

         Bankowości elektronicznej

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w przypadku wniosków składanych w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu, Stary Zamość 6, 22 – 417, pokój nr 25 ( I piętro) nr. tel. 84 61 63 253 / 519 541 805.

 

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

UWAGA!

Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry Start”, bez względu na sposób złożenia wniosku, upłynie 30 listopada 2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

Skip to content