Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN

Szanowni Państwo, 

Wójtowie, Burmistrzowie,

Prezydenci Miast,

Starostowie Powiatów,

Marszałkowie Województw,

zachęcam do zapoznania się z poradnikiem MEN „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. 

Poradnik zawiera wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym. W materiale znajdą Państwo także zestaw dobrych praktyk dotyczących pracy szkolnej biblioteki, przygotowania zajęć wychowania fizycznego, organizacji praktycznej nauki zawodu czy kształcenia na odległość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Poradnik MEN załączam do wiadomości. Mogą go Państwo znaleźć również na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja.

Proszę o przekazanie tego materiału wszystkim zainteresowanym osobom.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski 

Minister Edukacji Narodowej 


Załączniki:

  1. Dobre praktyki edukacji zdalnej – poradnik MEN (plik w wersji word)
  2. Dobre praktyki edukacji zdalnej – poradnik MEN (plik pdf)
Skip to content