Czytanie ze zrozumieniem 10.05.2011
mini_czyt_zrozumienie

Szkoła Podstawowa w Wierzbie i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu zorganizowały konkurs „Czytanie ze zrozumieniem” dla uczniów z klas IV,V i VI.

Konkurs miał na celu doskonalenie umiejętności cichego czytania tekstów ze zrozumieniem, rozwijanie nawyków i potrzeb czytelniczych oraz rozbudzanie zainteresowań książką.

Konkurs był podzielony na dwa etapy; I etap klasowy w którym udział wzięły wszystkie dzieci z klas IV-VI.

Komisja konkursowa dokonała oceny i uczniowie którzy uzyskali 83% i więcej poprawnych odpowiedzi zakwalifikowali się do II etapu. Do II etapu szkolnego przystąpiło 16 uczniów.

Z klas IV- 3 osoby, z V- 1 osoba i z VI – 12 osób.

Etap szkolny konkursu odbył się 10 maja 2011 roku. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 18 pytań. Bezbłędnie zadania rozwiązali: Damian Detko i Arkadiusz Rybak z klasy VI a oraz Albertyna Tulpan i Ewelina Repeć z klasy VI b.

Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymali dyplomy za udział. Uczniowie z najwyższą ilością punktów otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez GBP Stary Zamość.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content