Czy znasz wiersze Jana Brzechwy
mini_wier_brzech_2010_1328

gleria

12 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej im. K. Namysłowskiego w Wierzbie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o twórczości  Jana Brzechwy dla klas II i III.
Do konkursu zgłosiło się 4 grupy uczestników po 4 osoby ze szkół podstawowych z Wierzby, Krasnego  i Udrycz.
Celem konkursu było: popularyzacja twórczości Jana Brzechwy, Wzbogacanie słownictwa, doskonalenie współpracy w zespole i rozwijanie logicznego myślenia i koncentracji.

Konkurs przebiegał jednoetapowo. Poszczególne drużyny miały za zadanie : wykonać pracę plastyczną „Mój ulubiony bohater utworów Jana Brzechwy”, przygotować  recytację wiersza  oraz wykonać zadania o różnym stopniu trudności takie jak: rebus, krzyżówka, rozpoznawanie cytatów, odgadywanie tytułów wierszy, turniej pytań. Wiedzę i umiejętności uczestników oceniała 3 osobowa Komisja.
Pierwsze miejsce zajęła grupa ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie grupa A (27 pkt.), drugie grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Udryczach (26 pkt.), trzecie miejsce grupa  B ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie (24 pkt.), na czwartym miejscu znalazła się grupa ze Szkoły Podstawowej w Krasnem (22 pkt.)
Wszyscy uczestnicy otrzymali  indywidualne nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Organizatorem konkursu były : Szkoła podstawowa im. K. Namysłowskiego w Wierzbie i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. E.Czarny

Skip to content