Coroczne spotkanie NSZZ RI Solidarność

mini oplatek ri 2014-01-17 3354

| GALERIA |

W sobotę 18 stycznia 2014 roku do świetlicy wiejskiej w Starym Zamościu przybyło ok. 80 osób, członków i sympatyków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność na coroczne spotkanie opłatkowe. Wszystkich przybyłych powitał Przewodniczący Koła Gminnego Związku w Starym Zamościu Wiesław Biały. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który złożył życzenia świąteczne i podziękował za tak liczny udział w spotkaniu, co jak zaznaczył świadczy o zaangażowaniu mieszkańców w życie społeczne gminy. Przedstawił także najważniejsze inwestycje jakie były zrealizowane w ubiegłym roku, oraz jakie planowane są na ten rok. Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego i Posła na Sejm R Sławomira Zawiślaka, którzy nie mogli przybyć osobiście reprezentowali: Przewodniczący Zarządu Powiatowego NSZZRI Antoni Skóra i Radny Powiatu Jerzy Bosiak. Obaj Panowie podziękowali Wójtowi Gminy za wsparcie jakiego udziela Związkowi. Z kolei Radny Powiatu Krzysztof Rusztyn, oprócz życzeń dla wszystkich obecnych pokrótce przedstawił inwestycje jakimi zajęło się Starostwo Powiatowe w Zamościu w 2013 roku. Na zakończenie części oficjalnej odbyła się wspólna modlitwa pod przewodnictwem Proboszcza Parafii Stary Zamość ks. Mirosława Sawki, który życzył między innymi „By Zbawca Świata opromieniał każdy dzień Waszego życia i pomagał w jego kształtowaniu bo z pomocą Boga człowiek jest w stanie pokonać wszystko” Następnie odśpiewano kolędę, oraz łamano się opłatkiem i składano sobie życzenia.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content