Środowisko

Gmina Stary Zamość

Fauna i flora

Fauna i flora

Fauna Fauna Parku ze względu na stosunkowo niedużą ilość lasów i wód jest dość uboga. Wśród ptaków...

czytaj dalej
Gleby

Gleby

W obszarze gminy przeważają gleby kompleksów pszennych – lessowe, zaliczane do gleb brunatnych oraz...

czytaj dalej
Stosunki wodne

Stosunki wodne

Wody podziemne W granicach gminy wody podziemne występują w różnych skałach wodonośnych zależności od rzeźby...

czytaj dalej
Klimat

Klimat

Obszar gminy znajduje się w zasięgu lubelsko – zamojskiego regionu klimatycznego, który cechuje się...

czytaj dalej
Rzeźba terenu

Rzeźba terenu

Gmina Stary Zamość położona jest w granicach makroregionu Wyżyny Lubelskiej, w mezoregionie Działów...

czytaj dalej
Skip to content