Budynek sklepu Udrycze-Kolonia
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 261 /2010 dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Kolonia Udrycze

Budynek sklepu

 

 

 

 

 

 

Budynek jednokondygnacyjny wraz z przyległym gruntem

Prowadzenie działalności handlowej

3,0 zł brutto za 1m powierzchni budynku

 

 

Skip to content