„Bezpieczne gospodarstwo rolne”

mini_wystawa_sitno

| GALERIA |

Podczas tegorocznej XXVI Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie 01 lipca 2012 roku został rozstrzygnięty Regionalny konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Była to już dziesiąta edycja konkursu organizowanego w całym kraju.
Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Konkurs ma na celu promocję zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia w wdrażaniu tych zasad.
Komisja konkursowa przy ocenia gospodarstwa brała pod uwagę między innymi: ład i porządek w obrębie zabudowań i stanowisk pracy, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stan techniczny budynków i urządzeń.
Zgłoszone gospodarstwa oceniała powołana Komisja w której skład weszli przedstawiciele: KRUS, Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sitnie, Lubelskiej Izby Rolniczej Oddział w Zamościu, oraz Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Zamościu.
Wyróżnienie w etapie Regionalnym konkursu otrzymali Państwo Agnieszka i Marek Maziarczykowie z Wierzby.
Nagrodę rzeczową dla Państwa Maziarczyków ufundował Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.
Państwo Maziarczykowie od 13 lat gospodarują na 27 hektarowym gospodarstwie rolnym.
Zajmują się hodowlą bydła mlecznego (25 szt.) i jałówek (17szt.).
Pola uprawne w całości obsiewają  zbożem i kukurydzą na własny użytek. Pozostałą powierzchnię zajmują  łąki i pastwiska. Gospodarstwo w pełni zmechanizowane.
Corocznie Państwo Maziarczykowie uczestniczą w wystawie hodowlanej w Sitnie. W tym roku zaprezentowali dwie sztuki: jałowicę i krowę  rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiana czarno-biała.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content