90-lecie OSP Wierzba

2018 06 24 0059 90 lecie osp wierzba | GALERIA | 8 lipca 2018 roku na stadionie w Wierzbie odbyły się obchody 90-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbie połączone z poświęceniem samochodu strażackiego bojowego IVECO. Samochód ten został zakupiony w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jego koszt wyniósł 737.877 zł. w tym z dotacji unijnych: 442,190 zł, środki gminne to 295.686 zł.

Historia jednostki OSP Wierzba sięga września 1927 roku, kiedy to z inicjatywy mieszkańców wsi założono Ochotniczą Straż Pożarną liczącą 42 członków . Pierwszy skład zarządu to: Jan Denkiewicz- Prezes, Karol Maziarczyk-Naczelnik, Józef Denkiewicz- Sekretarz, Wiktor Mąka- Skarbnik i Michał Goch-Gospodarz.

W 1931 roku zaczęto budować remizę strażacką, ale została ona zniszczona w czasie II wojny światowej. Nowy budynek zaczął powstawać w 1951 roku . W 1970 dobudowano do niej garaż, a w 1975 jednostka otrzymała pierwszy samochód pożarniczy marki ŻUK.

Przełomowym momentem dla jednostki było włączenie jej w listopadzie 2000 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i pozyskanie samochodu ratowniczo- gaśniczego „Star 266”. Rok później był to samochód pożarniczy „SOp”

Przez kolejne lata jednostka była systematycznie doposażona w nowy sprzęt. W maju 2014 roku dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu ówczesnego Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP i jednocześnie Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego został oddany do użytku nowo powstały budynek strażnicy. W tym roku jednostka otrzymała także sztandar. Obecny zarząd jednostki to: Stanisław Dusznik- Prezes, Mirosław Dudka- Naczelnik, Jan Mróz- Skarbnik.

Niedzielne uroczystości rozpoczął przemarsz kompani, która poprowadził druh Jan Rybak. Dowódcą uroczystości był starszy kapitan Przemysław Ilczuk. Wszystkich powitał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. W swoim wystąpieniu podkreślił szczególną rolę jaką odgrywają strażacy w życiu lokalnych społeczności. Podziękował druhom z Wierzby za ich „zaangażowanie i działalność na rzecz wsi i gminy, a przede wszystkim to, że w każdej chwili i w każdych warunkach gotowi są do niesienia pomocy innym, do ratowania życia i mienia”

Następnie Mszę Świętą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił proboszcz parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka, który następnie dokonał aktu poświęcenia samochodu strażackiego. Po niej nastąpiło uroczyste wręczenie kluczowy do samochodu przez Wójta Gminy Waldemara Raczyńskiego, Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu starszego brygadiera Jacka Sobczyńskiego i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu Kazimierza Mielnickiego.

Prezes OSP Wierzba Stanisław Dusznik przedstawił zebranym krótka historie powstania jednostki.

Następnie wyróżniający się strażacy ochotnicy otrzymali odznaczenia związkowe.

Złotym Znakiem Związku OSP RP za szczególne zasługi dla rozwoju i umacniania Związku został odznaczony druh Waldemar Raczyński, Medalem Honorowym i. B. Chomicza został odznaczony druh Wacław Mróz.

Medale złote otrzymali druhowie: Jan Sałamacha OSP Udrycze, Mirosław Furmanek OSP Majdan Sitaniecki i Bartłomiej Goździuk OSP Chomęciska Duże.

Medale srebrne otrzymali: Zdzisław Kłapouchy OSP Wisłowiec i Andrzej Zańko OSP Udrycze

Brązowe medale otrzymali: Kamil Soboń OSP Chomęciska Duże, Andrzej Cieślak OSP Chomęciska Małe, Grzegorz Maluga OSP Wierzba, Adrian Luchowski OSP Wierzba

Odznakę „Wzorowego strażaka otrzymali: Damian Hereta OSP Chomęciska Duże, Daniel Smyk OSP Wisłowiec, Przemysław Nizioł OSP Podstary Zamość i Przemysław Litwiniuk OSP Podstary Zamość.

Podziękowania dla strażaków za długoletnią i szlachetną strażacką służbę z jednostki OSP Wierzba otrzymali: Jan Mróz, Stanisław Maluga i Zbigniew Hałasa.

Na zakończenie uroczystości podziękowania i życzenia dla jednostki złożyli przybyli na uroczystość goście: Sławomir Zawiślak- Poseł na Sejm RP, Józef Siemczyk, w imieniu Marszałka Województwa , Henryk Matej- Starostwa Powiatu Zamojskiego, Kazimierz Mielnicki- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu, starszy brygadier Jacek Sobczyński- Komendant PSP w Zamościu, Krzysztof Gałaszkiewicz- Dyrektor ARiMR w Lublinie, płk Mieczysław Skiba, Teresa Zych- Vice-Prezes BS Izbica, Jerzy Bosiak- Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Krasnystaw.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content