80-rocznica wybuchu II wojny światowej

80rocz ll wojny 18 08 2019 7391 | GALERIA | Modlitwa franciszkańska o pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

W niedzielę 01 września 2019 roku na cmentarzu parafialnym w Starym Zamościu odbyły się uroczystości upamiętniające 80- rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wzięli w niej udział mieszkańcy, poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Kombatanci, oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

W intencji „ tych co oddali życie za ojczyznę została odprawiona Msza Święta koncelebrowana przez proboszcza ks. Mirosława Sawkę, ks. Artura Wojtowicza i ks. Tomasza Żurawela. Tradycyjnie uroczystości zakończyły się na kwaterze żołnierskiej, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content