79 rocznica wybuchu II wojny światowej

79 rocznica 01 09 2018 0969 | GALERIA | 1 września 2018 roku na cmentarzu parafialnym w Starym Zamościu z udziałem pocztów sztandarowych ze Szkoły Podstawowej, z Gimnazjum, strażaków OSP i kombatantów, oraz mieszkańców została odprawiona Msza Święta za poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Mszę Święto odprawili wspólnie proboszcz parafii ks. Mirosław Sawka, ks. Tomasz Żurawel i ks. Artur Wojtowicz, który wygłosił kazanie. Nawiązał w nim do odczytanej ewangelii o talentach, które otrzymuje człowiek od Boga. W tamtych tragicznych dniach września 1939 roku, kiedy trzeba było stanąć w obronie ojczyzny „oni odkrywali swoje talenty. Nawet ten najmniejszy pozwalał walczyć z wrogiem, walczyć o to co polskie. Uczestnicząc w tej uroczystości pamiętamy o tym, że był taki ktoś, kto poświęcił się i oddał życie za nas, byśmy mogli żyć w wolnym kraju”

Na zakończenie obchodów Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, kombatanci, oraz młodzież szkolna złożyli kwiaty i zapalili znicze w kwaterze żołnierskiej.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content