72-rocznica wysiedleń Udrycz

mini_wysiedlenie_udrycz_30-11-2014_7578

| GALERIA |

Od 27 listopada 1942 roku do lipca 1943 roku wypędzono z domów ponad 110 tys. mieszkańców Zamojszczyzny, w tym ok. 30 tys. dzieci. Najpierw wywożono ich z wiosek do obozów przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu, a następnie po segregacji albo na roboty do Rzeszy lub do obozów koncentracyjnych. Szczególnie okrutny los spotkał dzieci, których ok.10 tys. zmarło w obozach przejściowych i w czasie transportu. To właśnie na Zamojszczyźnie Niemcy testowali działania wysiedleńczej machiny. I to właśnie te tereny miały być całkowicie zgermanizowane, a to oznaczało masowe wypędzenia, pacyfikacje, oraz mordowanie ludności cywilnej. Na tych terenach mieli gospodarować niemieccy osadnicy.

Z terenu obecnej gminy Stary Zamość oprócz Udrycz wysiedlenia objęły jeszcze wioski: Borowinę Starozamojską, Chomęciska Duże- Stara Wieś, Chomęciska Małe, Stary Zamość i Wisłowiec.

Jak co roku o tych tragicznych wydarzeniach jakie rozegrały się w mroźną noc z 28 na 29 listopada 1942 roku pamiętali mieszkańcy Udrycz i władze gminy. Uczestniczyli oni w niedzielę 30 listopada 2014 roku we Mszy Świętej odprawionej przez Proboszcza Parafii Udrycze ks. Jerzego Pytlika w intencji ofiar wysiedlenia. Wydarzenia jakie rozegrały się 72 lata temu w Udryczach przypomniał w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Także wzorem lat ubiegłych pani Beata Majkut wraz z młodzieżą, mieszkańcami i zespołem śpiewaczym Udryczanki zaprezentowała montaż słowno- muzyczny w którym znalazły się między innymi fragmenty wspomnień uczestników tamtych tragicznych wydarzeń. Uroczystości w asyście pocztu sztandarowego OSP z Udrycz zakończyły się przy pomniku upamiętniającym ofiary wysiedlenia, krótką modlitwą i złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy. W uroczystości wziął także udział Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak wraz z pocztem sztandarowym ŚZŻ AK Okręgu Zamość, który podziękował wszystkim za „kultywowanie pamięci tamtych tragicznych czasów”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content