71 rocznica wysiedlenia Udrycz

mini wysiedlenie udrycz 2013-12-01 2527

| GALERIA |

Zgodnie z założeniami Generalnego Planu Wschodniego, pierwszym obszarem kolonizacyjnym była Zamojszczyzna. Eksperymentalną próbę zniemczenia rozpoczęto od czterech powiatów w południowo-wschodniej części dystryktu lubelskiego.

Doświadczyła tego ludność Udrycz z 28 na 29 listopada 1942 roku, kiedy to wieś została otoczona przez wojska niemieckie. Mieszkańcy zostali wypędzeni ze swoich domów i zebrani na placu. Tam dokonano podziału. 40 rodzin pozostawiono na wsi jako siłę roboczą dla 12 niemieckich rodzin z Besarabii i Serbii tzw. „czarnych” (nazwanych tak od kolorów ubrań, przypominających mundury).

Pozostałe rodziny załadowano na furmanki i wywieziono do obozu przejściowego w Zamościu. Stamtąd część trafiła do obozów koncentracyjnych, gdzie śmierć poniosło 75 mieszkańców Udrycz. Zdrowych dorosłych wysyłano na roboty do Rzeszy, a matki z małymi dziećmi do obozów przejściowych pod Warszawą (Żelechów, Garwolin, Gończyce, Sobolew).

O tych tragicznych wydarzeniach sprzed laty pamiętają mieszkańcy Udrycz, organizując co roku uroczyste obchody rocznicy wysiedlenia. Pod kierunkiem Pani Beaty Majkut, młodzież i zespół śpiewaczy „Udryczanki” przygotowali montaż słowno- muzyczny poświęcony wysiedleniu. Występ oprócz wierszy i pieśni zawierał wiele fragmentów bolesnych wspomnień uczestników tamtych tragicznych wydarzeń .

Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński przedstawił wydarzenia jakie rozegrały się mroźną nocą z 28 na 29 listopada 1942 roku, oraz później w czasie okupacji w Udryczach.

Proboszcz Parafii w Udryczach ks. Jerzy Pytlik w intencji ofiar wysiedlenia odprawił Mszę Świętą. W wygłoszonej homilii przywołał tamte tragiczne wydarzenia, powołując się na wspomnienia jednej z ofiar wysiedlenia.

W uroczystościach wzięli także udział Senator RP Jerzy Chróścikowski i Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak. Podziękowali oni za to, że mogli się wspólnie z mieszkańcami Udrycz modlić się za ofiary wysiedlenia, oraz za to, że takie uroczystości są organizowane. Przypominają one młodym ludziom i światu o gehennie narodu polskiego. Uroczystości zakończyły się przy pomniku upamiętniający ofiary II wojny światowej, gdzie w asyście kombatanckich pocztów sztandarowych zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content