60-lecie OSP w Majdanie Sitanieckim

mini_60lecie-majdan_3580
| GALERIA |

1950
Ochotnicza Straż Pożarna
w Majdanie Sitanieckim

W niedzielę 1 sierpnia 2010 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Sitanieckim obchodziła jubileusz 60-lecia powstania swojej jednostki.

Powstała w 1950 roku jako piąta jednostka na terenie gminy Stary Zamość. Inicjatorem był Edward Baran. Funkcję prezesa pełnili kolejno: Jan Kowalski, Stefan Czarniecki, Stanisław Łacek, Władysław Mazurek, a obecnie Henryk Run.

Funkcję naczelnika pełnili: Edward Baran, Krystian Staniecki, Józef Chudzik, Roman Kłapouchy a obecnie Józef Czarniecki. Remizę OSP w Majdanie Sitanieckim zbudowano w 1956 roku, a motopompę jednostka otrzymała w 1957 roku. W latach osiemdziesiątych XX wieku działała także drużyna żeńska pod dowództwem Doroty Kłapouchy. Przez wszystkie lata swojej działalności jednostka wykonywała wszystkie swoje statutowe obowiązki.

Aktualnie jednostka liczy 22 członków czynnych i 2 członków wspierających.

 

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką wszystkich jednostek z gminy Stary Zamość przy remizie strażackiej i przemarszem pododdziałów na miejsce mszy świętej, celebrowanej przez proboszcza Błażeja Górskiego.

Przybyłych na uroczystość gości powitał Wójt Gminy a jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Waldemar Raczyński. Przybyli między innymi: Jerzy Chruścikowski -senator RP, płk Mieczysław Skiba, Kazimierz Mielnicki – Prezes ZPZ OSP, Jacek Sobczyński -Komendant PSP, Krzysztof Rusztyn – radny wojewódzki, skarbnik powiatu Marek Seroka, Wiesław Biały – Przewodniczący RG Stary Zamość.

Ksiądz Błażej Górski w swojej homilii powiedział między innymi: „byśmy uszanowali pamięć naszych przodków. Trzeba nam kolejnych braci, którzy będą otwarci i gotowi do poświęceń. Trzeba nam naprawiać samych siebie. Dokonać nawrócenia nie tylko od święta, ale na co dzień” . Strażakom życzył: „Byście byli bohaterami na każdy dzień i wierni szlachetnym ideałom…”

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła kapela z Nielisza oraz zespół śpiewaczy „Udryczanki”.

Uroczystość jubileuszu była także okazją do wręczenia medali i odznaczeń najbardziej zasłużonym strażakom.

Złoty medal otrzymali: Eugeniusz Baran (Majdan Sitaniecki), Władysław Jagiełło (Stary Zamość), Stanisław Mazur (Wierzba), Eugeniusz Kalman (Stary Zamość), Roman Gniot (Udrycze)

Srebrne medale otrzymali: Henryk Mazurek (Majdan Sitaniecki), Jerzy Run (Majdan Sitaniecki), Jan Szubtarski (Majdan Sitaniecki), Ryszard Nizioł (Podstary Zamość) i Roman Blonka (Wierzba),

Brązowe medale otrzymali: Jarosław Kołodziejczyk (Chomęciska Duże), Rafał Rusztyn (Chomęciska Duże), Paweł Mazurek (Stary Zamość), Krzysztof Jachorek (Stary Zamość), Damian Smyk (Chomęciska Małe), Waldemar Koziołek (Stary Zamość)i Zbigniew Mazur (Wierzba)

Odznakę wzorowego strażaka otrzymali: Damian Nizioł (Krasne), Daniel Łukaszczuk (Krasne), Adrian Jagiełło (Krasne), Piotr Nizioł (Krasne), Krzysztof Łukaszczuk (Majdan Sitaniecki), Marcin Proć (Wisłowiec), Leszek Szwal (Wierzba), Kazimierz Kusy (Stary Zamość) i Marcin Łukaszczuk (Stary Zamość),

Odznaki „Za wysługę lat” w OSP Majdan Sitaniecki otrzymali: 60-lecie: Roman Kłapouchy, Tadeusz Pieczykolan, Henryk Świrszcz, Stanisław Mazurek, Jan Świszcz;

45-lecie : Eugeniusz Baran i Henryk Run; 35-lecie; Józef Czarniecki; 30-lecie: Janusz Staniecki, Jan Szubtarski, Jerzy Run, Henryk Mazurek i Świszcz Waldemar; 20-lecie: Piotr Kaluźniak,

10-lecie: Mirosław Furmanek i Mariusz Staniecki; 5-lecie: Krzysztof Kłapouchy, Jacek Staniecki, Paweł Run, Tomasz Mazurek, Kamil Kisiel i Hubert Krukowski.

Wszystkim wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content