60-lat kapłaństwa ks. Aleksandra Siwka

60lecie a siwka 7275 | GALERIA | Tegoroczna uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele parafialnym w Starym Zamościu miała szczególny charakter. Bowiem obok corocznych obchodów ku Czci Matki Boskiej Zielnej, dziękowano także za 60-lecie kapłaństwa ks. kanonika Aleksandra Tadeusza Siwka. Ten niecodzienny Jubileusz dla wieloletniego proboszcza tej parafii zorganizowali wikariusze na czele z obecnym proboszczem ks. Mirosławem Sawką.

Ks. Kanonik Aleksander Siwek przewodził sumie odpustowej. O Jubilacie, jego życiowej drodze i kapłaństwie w swojej homilii mówił ks. prałat Stefan Wojtowicz.

Aleksander Tadeusz urodził się 07 stycznia 1933 roku w Górce Kockiej, jako jedno z pięciorga dzieci Aleksandry i Michała Siwek. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kocku, następnie ukończył i zdał maturę w liceum w Siedlcach. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, 22 grudnia 1956 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

I jak powiedział w homilii ks. prałat „Po wielkich chwilach, święceń i radości przyszedł czas pracy” Pierwszą parafią do której skierowano ks. Siwka było Górecko Kościelne, gdzie w latach 1957-1962 był wikariuszem, a następnie administratorem parafii.

Kolejnymi przystankami w kapłańskiej drodze były parafie: Kamionka (1963) i Kraśnik Lubelski (1963-1977). Od 1977 do 1998 roku nastąpił 21 letni, najdłuższy okres pobytu w jednej parafii jako proboszcz w parafii Stary Zamość. To tutaj ks. Aleksander Siwek wykazał się talentami nie tylko na niwie apostolskiej ale także organizacyjnymi przy budowie kaplic w Tarzymiechach (kaplica jednej nocy- powstała w ciągu jednej nocy w 1980 roku) i Krasnem (budowa w latach 1982-1987), oraz powstaniu dwóch sakralnych punktów dojazdowych powstałych w remizach strażackich w Wisłowcu i Majdanie Sitanieckim.

Dużym przedsięwzięciem budowlanym była także prowadzona w latach 1983-1985 wymiana starych fundamentów pod wieżą kościelną i nawą główną kościoła w Starym Zamościu.

Kolejnym przystankiem jako proboszcz była parafia w Złojcu (1998-2008). Następnie już jako rezydent w latach 2009-2012 w kościele pw. Świętego Jerzego w Biłgoraju.

Od 2013 roku do chwili obecnej służy jako rezydent w parafii Świętego Krzyża w Lublinie.

Mimo, że jak zaznaczył Dostojny Jubilat „Przyjechałem tu, aby podziękować za 60 lat kapłaństwa i opiekę Matki Boskiej a nie przyjmować podziękowania” otrzymał wiele ciepłych słów i życzeń. Podziękowania złożyły delegacje dzieci, rady parafialnej, oraz księży.

Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński składając gratulacje w imieniu samorządu podziękował ks. Aleksandrowi Siwkowi za wieloletnią posługę w naszej parafii.

W jubileuszowych uroczystościach wzięło udział wielu kapłanów na czele z Dziekanem Bolesławem Zwolanem i Wicedziekanem Zbigniewem Szalko.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content